UGAL

Taxă procesare dosar pentru studenţii non-UE: 250 euro (HS nr. 54/20.08.2014)
Taxe anuale de școlarizare pentru studenţii non-UE din anii I - IV (HS nr. 181/12.12.2013)

Taxa pentru studenţii non-UE la susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat

 
Taxe anuale de școlarizare pentru studenţii non-UE din anii V, VI (HS nr. 74/12.09.2013)  

Taxa pentru studenţii non-UE la susţinerea licenţei, disertaţiei, tezei de doctorat  

 

Alte taxe stabilite de Senatul Universităţii pentru studenții non-UE (HS nr. 32/31.01.2013)

 

Taxa pentru studenţii UE şi non-UE înscrişi la AN PREGĂTITOR (HS nr. 60/17.07.2013 modificată prin HS nr. 175/21.10.2013)

 

Taxa pentru studenţii la învățământul cu frecvență şi studenţii vizitatori din ţările UE, SEE şi CE (HS nr. 32/31.01.2013)


Taxa anuală de școlarizare pentru studenţii din anii I, II, III de la Extensiunea ENNA (Italia)

Taxa pentru cetățenii străini înscriși la programul de studii psihopedagogice nivelul I și nivelul al II-lea