UGAL

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Mădălina CĂLMUC – președintele comisiei Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
2. Conf. dr. IOAN Tudor Arte
3. Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
4. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Inginerie
5. Prof. dr. ing. POPESCU Florin Inginerie
6. Ș. l. dr. ing. MEREUȚĂ Valentin Inginerie
7. Pr. Lector dr. PETROAIA Lucian Vasile Istorie, Filosofie și Teologie
8. Conf. dr. ȘTEFAN Claudia Simona Medicină și Farmacie
9. ENACHI Igor, student Educație Fizică și Sport
10. NICA Costel, student Inginerie
11. BĂNICĂ Adriana Maria, studentă Inginerie și Agronomie din Brăila
12. IANCU Andra, studentă Medicină și Farmacie
13. MIHALCIA Daniela, studentă Medicină și Farmacie
14. ONIȘOR Lucian Emanoil, student Medicină și Farmacie
15. BĂLAN Carolina, studentă Transfrontalieră
16. BODLEV Sergiu, student Liga Studenților din UDJG
17. IACOB Răzvan Mihail, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați