UGAL

ACTIVITĂŢI TERMENE
Aprobarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante pe perioadă determinată de către Senatul Universitar 17 noiembrie 2016

Înscrierea candidaţilor

25 noiembrie – 20 decembrie 2016

Aprobarea propunerilor de comisii de concurs de către Consiliul Facultății şi Senatul Universitar, afişarea acestora pe pagina web a instituţiei

Termen: 16 decembrie 2016

Verificarea dosarelor de concurs la Compartimentul juridic (eligibilitate conform Metodologiilor cadru din Universitatea “Dunărea de Jos”) şi emiterea avizului juridic

Termen: 21 decembrie – 22 decembrie 2016

Comunicarea avizului juridic către candidaţi

Termen: 22 decembrie 2016

Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs

Termen: 9 ianuarie 2017

Anunţarea locului, datei, orei de desfăşurare a probelor de concurs către candidaţii declaraţi eligibili

Termen: 9 ianuarie- 11 ianuarie 2017

Stabilirea şi anunţarea către candidat a temei prelegerii (cu 48 de ore înainte de aceasta)

12 ianuarie- 13 ianuarie 2017

Susţinerea probelor de concurs conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

16 ianuarie- 20 ianuarie 2017

Afişarea/Comunicarea rezultatelor concursului (în 24 de ore de la susținerea probelor)

23 ianuarie 2017

Contestaţii

23 ianuarie 2017

Analiză şi răspunsuri contestaţii

Termen: 24 ianuarie 2017

Avizul Consiliul facultăţii

Termen: 26 ianuarie 2017

Aprobarea Senatului cu privire la rezultatele concursurilor

Termen: 03 februarie 2017

Decizia de numire pe post semnată de Rector

Termen: 08 februarie 2017


Serviciul de Resurse umane se ocupă de concursurile didactice şi derulează independent întreaga procedură prevazută de metodologie.