UGAL

Nr. brevet: RO 127276 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.10.2018 / BOPI: 10/2018
Titlu brevet: Dispozitiv pentru compensarea erorilor sistematice la alezarea pieselor cu dimensiuni extreme
Inventatori: Gabriel Radu Frumușanu, Alexandru Epureanu, Vasilică Marinescu, Lucian Vasiliu
Descriere: Invenţia se referă la un dispozitiv destinat prelucrării prin alezare a pieselor cu dimensiuni extreme, fixate în structuri metalice care nu pot fi aduse în ateliere specializate, în vederea executării acestor lucrări. Dispozitivul conform invenţiei este constituit dintr-un ax (1) principal, de-a lungul căruia sunt dispuse nişte canale de frezare în care sunt amplasate nişte axe (2 şi 12) care transmit mişcări de rotaţie celor două componente al unui portcuţit alcătuit din nişte coroane (4) danturate interior, trei bucşe (5, 6 şi 26) şi nişte roţi (24, 25, 30 şi 31) satelit, mişcarea principală de rotaţie a portcuţitului fiind realizată de primele două bucşe (5 şi 6) care se rotesc cu aceeaşi turaţie şi în acelaşi sens, pentru realizarea avansului radial controlat al sculei, prima bucşă (6) este excentrică faţă de axa geometrică de rotaţie, cuţitul de alezat fiind plasat în a treia bucşă (26), avansul sau retragerea fiind realizate prin decalarea mişcării primelor două bucşe (5 şi 6) una faţă de alta, în timpul rotaţiei sau în staţionare, înainte de intrarea în regimul de lucru, un pinion (33) transmite portcuţitului mişcarea de avans axial, folosind nişte şuruburi conducătoare, plasate în canalele de frezare, în axul (1) principal, pe generatoare.


Nr. brevet: RO 131180 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.05.2018 / BOPI: 5/2018
Titlu brevet: Produs vegetal tartinabil și procedeu de obținere a acestuia
Inventatori: Livia Pătrașcu, Liliana Aprodu, Ina Vasilean, Marian Neculau
Descriere: Invenţia se referă la un produs alimentar tartinabil, şi la un procedeu pentru obţinerea acestuia. Produsul conform invenţiei este constituit, în procente masice, din 10...20% făină de leguminoase alese dintre bob §(Vicia faba)§ şi linte §(Lens culinaris)§, 20...25% grăsimi vegetale nehidrogenate, 0, 5...1, 5% polizaharide/fibre, 0, 4...1, 5% emulgator, 1...1, 5% sare de uz alimentar, până la 1% condimente şi, în rest, până la 100%, apă. Procedeul conform invenţiei constă în amestecarea componentelor solide până la omogenizare, după care se adaugă progresiv apa la o temperatură de 75°C, eventual, emulgatorul, precum şi grăsimile vegetale, din care rezultă o emulsie omogenă, având un conţinut de 3, 3% substanţe proteice totale, 20% lipide, 2, 6% fibre totale şi 37% substanţă uscată, care se ambalează şi se sterilizează pentru depozitare.