UGAL

Nr. brevet: RO 128729 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.10.2017 / BOPI: 10/2017
Titlu brevet: Compozit polimeric, multifuncțional, cu arhitectură multistrat
Inventatori: Andrei Gabriel, Cîrciumaru Adrian, Dima Dumitru, Murărescu Monica, 
Descriere: Invenţia se referă la un compozit polimeric, multifuncţional, utilizat în domeniul aeronauticii, naval şi în transporturi. Compozitul conform invenţiei este alcătuit din două pachete de câte două straturi (2) din ţesătură de carbon, dispuse la exterior, şi un pachet de câte patru straturi (4) din ţesătură de carbon-Kevlar, dispuse la interior, grupate alternativ şi suprapuse diferenţiat, câte un strat (1) la exterior din răşină epoxidică, aditivată cu nanotuburi de carbon, silicat de magneziu şi negru de fum, respectiv, nişte straturi (3) interioare din răşină epoxidică, aditivată cu ferită, plasate între straturile (4) din ţesătură de carbon-Kevlar.

Nr. brevet: RO 127396 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 29.09.2017 / BOPI: 9/2017
Titlu brevet: Procedeu de obținere a materialelor compozite polimerice cu nanotuburi de carbon prin dispersie succesivă mecanică, ultrasonică și magnetică
Inventatori: Dima Dumitru, Murărescu Monica, Andrei Gabriel, Cîrciumaru Adrian
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de obţinere a materialelor compozite polimerice cu nanotuburi de carbon prin dispersie succesivă mecanică, ultrasonică şi magnetică. Metoda conform invenţiei constă în pregătirea matriţelor şi a suportului prin acoperire cu ceară de carnauba, ca agent demulant, montarea acestora pe aparatul care generează câmp magnetic vibrant, obţinerea materialului compozit prin dispersia mecanică a nanotuburilor de carbon acoperite cu un strat molecular de Fe2O3 prin măcinarea umedă într-un mojar a acestora, împreună cu o mică cantitate de răşină, transvazarea şi aducerea cantitativă a nanotuburilor de carbon în vasul de ultrasonare, ultrasonarea nanotuburilor şi a matricei polimerice timp de 10 min, urmată de vidarea acestora, adăugarea catalizatorului de polimerizare, turnarea materialului compozit obţinut în matriţă, ataşarea capacului matriţei fără a introduce incluziuni gazoase şi menţinerea materialului compozit sub acţiunea sistemului magnetic vibrant timp de 15...20 min, pentru gelifiere, urmată, după 1, 5, h, de demularea materialului compozit rezultat, de debavurare şi în final de tratare termică timp de 8, h în etuvă.
 
Nr. brevet: RO 127436 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.08.2017 / BOPI: 8/2017
Titlu brevet: Pendul balistic pentru teste de impact
Inventatori: Andrei Gabriel, Andrei Laurenția
Descriere: Invenţia se referă la un pendul balistic, folosit pentru înregistrarea forţei, acceleraţiei şi duratei unor teste de impact, în domeniul încercării materialelor. Pendulul conform invenţiei este alcătuit dintr-un corp (1) cilindric, executat din oţel, pe care sunt montate rigid nişte traductoare (2 şi 3) de forţă şi de acceleraţie, în partea anterioară a corpului (1) fiind prelucrat un alezaj în care este poziţionată o tijă (4) care are rolul să transmită forţa de impact de la o bilă (5) din oţel la traductorul (2) de forţă, bila (5) reprezintă elementul de contact cu o probă supusă testului de impact şi este fixată rigid prin intermediul unui capac (6), traductorul (2) de forţă fiind fixat de corp (1) cu ajutorul unor şuruburi (8), prinderea unor fire inextensibile fiind realizată prin nişte şuruburi (7) înfiletate în corp (1).

Nr. brevet: RO 128730 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.05.2017/ BOPI: 5/2017
Titlu brevet: Matrice epoxidică, aditivată cu nanotuburi de carbon și amidon
Inventatori: Cîrciumaru Adrian, Andrei Gabriel, Dima Dumitru, Murărescu Monica
Descriere: Invenţia se referă la o matrice epoxidică, pentru realizarea unor compozite polimerice. Matricea conform invenţiei constă dintr-o răşină epoxidică, aditivată cu 2% nanotuburi de carbon şi 10% amidon, ca agent de dispersie, procentele fiind exprimate în volume, matricea asigurând îmbunătăţirea comportării termice, electrice, mecanice şi tribologice, a compozitului polimeric.

Nr. brevet: RO 127177 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.01.2017 / BOPI: 1/2017
Titlu brevet: Procedeu pentru ascuțirea hiperboloidală a burghielor multităiș cu muchie de așchiere în arc de cerc
Inventatori: Teodor Virgil Gabriel, Baroiu Nicușor, Fetecău Cătălin, Berbinschi Silviu, Oancea Nicolae
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispozitiv pentru ascuţirea hiperboloidală a burghielor elicoidale cu tăişuri în arc de cerc, utilizat în construcţia de maşini. Procedeul conform invenţiei constă în compunerea unei mişcări (B) de oscilaţie a burghiului (2) a cărui axă este perpendiculară şi plasată excentric cu mărimea (e) faţă de o axă (xx) de oscilaţie disjunctă şi aflată la o distanţă (R) de generatoarea rectilinie exterioară a unui corp abraziv, având o mişcare (C) de avans axial şi intermitent. Dispozitivul conform invenţiei se compune dintr-un corp (1) abraziv, cu suprafaţaactivă exterioară cilindrică, faţă de care burghiul (2) montat pe suprafaţa prismatică a unei rigle (3) este antrenat într-o mişcare de oscilaţie în jurul unui lagăr (4) ce are o axă disjunctă, aflată la o distanţă (R) de generatoarea rectilinie exterioară a corpului (1) abraziv, şi o sanie (7) care permite dezaxarea axei burghiului (2) faţă de axa de oscilaţie a lagărului (4).