UGAL

Nr. brevet: RO 129900 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2016 / BOPI: 12/2016 
Titlu brevet: Procedeu și instalație de obținere a unui produs tronconic din material cu memoria formei, prin deformare plastică severă
Inventatori: Gurău Gheorghe, Bujoreanu Leandru-Gheorghe, Potecașu Octavian, Cănănau Nicolae, Alexandru Petrică, Gurău Carmela, Tănase Dinel
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu de deformare plastică severă, prin torsiune la presiune înaltă şi viteză mare de rotaţie, a unor elemente active din materiale cu memoria formei, de tip FeMnSiCr, cu formă tronconică, având diametrul interior de 10 mm, diametrul exterior de 30 mm, grosimea 0, 5 mm, unghiul de 10°, şi la o maşină de torsiune cu viteză mare de rotaţie a poansonului superior. Procedeul conform invenţiei constă în deformarea plastică severă a elementului activ la forma şi dimensiunile finale, prin răsucire cu viteză mare de rotaţie, de 900 rot/min, sub presiune înaltă, pornind dela un semifabricat inelar, dintr-un material cu memoria formei, în vederea obţinerii unei structuri nanometrice, care conferă materialului proprietăţi speciale. Maşina conform invenţiei este constituită dintr-un motor (10) electric cu puterea de 18 kW, un sistem (11) hidraulic cu cilindru-piston (12) pentru dezvoltarea unei presiuni ridicate asupra semifabricatului (13), un sistem de fixare-ghidare, compus dintr-o carcasă (5) în care se ghidează suportul matriţei (6), precum şi arborele (7) canelat port-poanson, prin intermediul unor rulmenţi (8) radiali, componentele maşinii fiind montate peun cadru compus dintr-o placă (14) superioară, o placă (15) inferioară, nişte coloane (16) de ghidare şi o placă (17) mobilă, iar întreg procesul de deformare este controlat cu un sistem format din traductorul (18) tensiometric rezistiv, placa (19) de achiziţie de date şi calculatorul (20) electronic.

Nr. brevet: RO 128719 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2016 / BOPI: 12/2016 
Titlu brevet: Echipament reconfigurabil de ambutisare 
Inventatori: Păunoiu Viorel, Baroiu Nicușor, Maier Cătălina, Epureanu Alexandru, Marinescu Vasilică 
Descriere: Invenţia se referă la un echipament reconfigurabil de ambutisare a semifabricatelor sub formă de table subţiri, utilizat pentru realizarea unor piese spaţiale, de configuraţie complexă, de tipul celor destinate caroseriilor auto, corpurilor de aeronave sau de nave. Echipamentul conform invenţiei este alcătuit dintr-un ansamblu prevăzut cu o membrană (2) elastică şi un subansamblu inferior, prevăzut cu membrană (6) elastică şi un poanson (8) reconfigurabil, compus dintr-un număr de cilindri hidraulici aflaţi într-o reţea, care permite deformarea semifabricatului (11), după forma sa geometrică, la aplicarea unei presiuni asupra membranei (2) elastice, incinta de presiune delimitată de corpul (1), placa (3) de fixare şi membrana (2) elastică asigurând o presiune controlată pe suprafaţa semifabricatului care se deformează în subansamblul inferior delimitat de corpul (5), iar placa (4) de fixare, placa (7) profilată, membrana (6) elastică, care previne imprimarea capului elementelor active în material, şi poansonul (8) reconfigurabil a cărui formă geometrică este controlată numeric şi poate permite controlul curgerii materialului în timpul procesului de deformare.

Nr. brevet: RO 128552 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2016 / BOPI: 12/2016
Titlu brevet: Stand pentru testarea la oboseală a epruvetelor din materiale polimerice      
Inventatori: Fetecău Cătălin, Stan Felicia, Bărsan Dan Cătălin
Descriere: Invenţia se referă la un stand pentru testarea la oboseală, la temperatura mediului ambiant, a unei epruvete cu secţiune necirculară, realizată dintr-un material polimeric, cu precădere injectat bicomponent cap la cap. Standul conform invenţiei are în componenţă un motor (1) electric, de la care mişcarea de rotaţie este transmisă, prin intermediul unui cuplaj (2) elastic cu bolţuri, la un arbore (3) al unei mese (3) circulare, rotative, pe care sunt montate nişte sănii (7 şi 8) deplasate cu ajutorul unui şurub (6) cu filet stânga-dreapta, prima sanie (7) amintită fiind în legătură, printr-o bielă (9), cu o placă (14) culisantă pe două coloane (15) de ghidare, fixate, la rândul lor, la capete de o placă (10) suport, pe placa (14) culisantă fiind fixat un suport al unor role (17) de antrenare, care este în legătură şi cu un ax (18) solidarizat de o eclisă (19), pe ax (18) fiind fixate alte axe (20), pe care se pot roti nişte role (21) de antrenare a unei epruvete (23), aceasta din urmă fiind fixată, la capătul inferior, într-o menghină (24) montată pe o masă (25) mobilă.

Nr. brevet: RO 127580 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.09.2016 / BOPI: 9/2016 
Titlu brevet: Metodă de control al stabilității proceselor de strunjire
Inventatori: Frumușanu Gabriel Radu, Epureanu Alexandru, Constantin Ionuț
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de control al stabilităţii proceselor de strunjire cu control automat sau al celor cu control manual, astfel încât productivitatea acestor procese să fie menţinută la un nivel cât mai ridicat. Metoda conform invenţiei constă în monitorizarea on-line a componentei forţei de aşchiere sub forma unui număr i = 5...10 serii de timp succesive, fiecare serie de timp acoperind un ciclu de aşchiere, adică o rotaţie completă a piesei, la care prima are, la unul dintre capete, valoarea momentană a forţei, fiecare serie fiind, la rândul ei, divizată într-un număr j = 4...6 secvenţe, rezultând astfel un număr total de 20...60 de secvenţe, pentru fiecare dintre aceste secvenţe se calculează valoarea unui indicator I1 definită ca raportul dintre valoarea medie a distanţei dintre două extreme locale succesive ale semnalului şi valoarea medie a acestuia, pe baza căruia fiecare secvenţă §(i, j)§ este evaluată ca fiind stabilă, adică I1 < 0, 1, şi instabilă în caz contrar, iar pentru fiecare secvenţă considerată instabilă se calculează valoarea indicatorului I2, definită ca raportul dintre valoarea maximă a funcţiei de autocorelaţie şi valoarea coeficientului de corelaţie cu secvenţa §(i-1, j)§, şi aceasta este considerată ca fiind regenerată primar sau regenerată secundar, după cum indicatorul I2 este mai mare, respectiv, mai mic decât unitatea, stabilirea corecţiilor necesare procesului de aşchiere se face prin calcularea procentului de secvenţe stabile S, ca raport între numărul secvenţelor stabile şi numărul total de secvenţe evaluate, precum şi procentul secvenţelor regenerate primar RP, obţinut ca raport între numărul acestor secvenţe şi numărul total de secvenţe instabile, urmând ca pe baza valorilor lui S şi RP să se stabilească natura corecţiei care trebuie aplicată.

Nr. brevet: RO 127384 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.08.2016 / BOPI: 8/2016
Titlu brevet: Dispozitiv pentru prelucrarea unei roți dințate cilindrice cu dinți în arc de cerc, variabili în înălțime 
Inventatori: Andrei Laurenția, Epureanu Alexandru, Andrei Gabriel 
Descriere: Invenţia se referă la un echipament pentru prelucrarea roţilor dinţate, cilindrice, cu dinţi în arc de cerc, pe maşini de frezat universale, în cadrul producţiei de unicate şi de serie mică. Echipamentul conform invenţiei este compus dintr-un cap (1) portsculă, care primeşte mişcarea de rotaţie cu o turaţie (ns), în jurul unei axe înclinate cu un unghi ( beta ) faţă de verticală, ceea ce determină înălţimea unui dinte pe lăţimea unei roţi, dispunerea unui cuţit (8) pentru prelucrarea flancului unei danturi, în capul (1) portsculă, determinând o curbură (Rg) a danturii pe lăţimea roţii şi dintr-un dispozitiv montat pe masa unei maşini de frezat, prin intermediul căruia un semifabricat (2) primeşte, cu ajutorul unui sistem format dintr-un tambur (5) şi din nişte benzi (6) metalice, un avans (st) transversal corelat cu o turaţie (np), pentru obţinerea unui profil evolventic al dintelui, un element (4) indexor şi o roată (3) dinţată etalon permit prelucarea succesivă a flancurilor dinţilor roţii, prin metoda divizării unitare.

Nr. brevet: RO 127397 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 26.02.2016 / BOPI: 2/2016
Titlu brevet: Procedeu de compatibilizare a nanostructurilor de carbon 
Inventatori: Dima Dumitru, Murărescu Monica, Andrei Gabriel, Cîrciumaru Adrian 
Descriere: Invenția se referă la un procedeu de compatibilizare a nanotuburilor de carbon cu o matrice polimerică, în scopul realizării unei dispersii eficiente și a unei interacțiuni fizico-chimice corespunzătoare, în vederea obținerii unui material nanocompozit hybrid, multifuncțional. Astfel, prin aplicarea acestui procedeu, se pot obține composite polimerice ușoare, utilizate în domeniul transportului aerian, naval și terestru, înlocuind cu success unele componente metalice (eleroane, came, panouri, uși etc.). Plăcile compozite cu matrice polimerice aditivate cu nanotuburi de carbon compatibilizate, și armate cu țesături de carbon și/sau Kevlar au performanțe mecanice, termice și electrice deosebite, și sunt folosite în construcția aeronavelor.