UGAL

Nr. brevet: RO 126382 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2015 / BOPI: 12/2015 
Titlu brevet: Procedeu și dispozitiv pentru ascuțirea cilindro-toroidală a burghielor elicoidale multităiș  cu muchii de așchiere în arc de cerc
Inventatori: Oancea Nicolae, Teodor Virgil Gabriel, Fetecău Cătălin, Frumușanu Gabriel Radu
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispozitiv pentru ascuţirea cilindro toroidală a burghielor elicoidale multităiş, cu muchie de ascuţire curbă, în arc de cerc, folosite în construcţia de maşini. Procedeul conform invenţiei constă în formarea succesivă a unor suprafeţe toroidale ale unor suprafeţe (a, b şi c) de aşezare, prin folosirea unei suprafeţe (g) cilindrice de revoluţie a unui corp (1) abraziv de tip oală, care execută o mişcare (A) de rotaţie în jurul axei proprii, ascuţirea suprafeţei (a) de aşezare a unui dinte al unui burghiu multităiş, fiind realizată prin compunerea unei mişcări (B) de oscilaţie a burghiului, a cărui axă este înclinată cu un unghi ( Theta ) în raport cu axa de rotaţie a corpului (1) abraziv de tip oală, axa burghiului fiind poziţionată excentric cu o mărime (e) faţă de o axă (x-x) de oscilaţie care, la rândul ei, este perpendiculară pe axa corpului (1) abraziv şi se află la o distanţă (r) de o suprafaţă internă a acestuia, poziţionând planul muchiei de aşchiere a tăişului burghiului la o distanţă (d) faţă de axa corpului (1) abraziv, cu o mişcare (C) de avans, axială şi intermitentă, în lungul axei burghiului, ce asigură detalonarea suprafeţei (a) de aşezare în întregime, la o singură poziţionare a burghiului ascuţit. Dispozitivul conform invenţiei se compune dintr-un corp (1) abraziv de tip oală, antrenat de un motor electric, un burghiu (3) solidar cu o riglă (4) fixată pe un lagăr (5) prins cu o clemă (6), ce permite poziţionarea axei burghiului (3) în raport cu axa corpului (1) abraziv, şi o sanie (8) prevăzută cu o cuplă (9) ce permite dezaxarea şi înclinarea axei burghiului (3) ascuţit faţă de axa lagărului (5).

Nr. brevet: RO 128721 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.10.2015 / BOPI: 10/2015
Titlu brevet: Instalație de sudare tip multiarc electric
Inventatori: Rusu Carmen Cătălina, Mistodie Luigi Renato, Voicu Costică, Scutelnicu Elena, Constantin Emil, Bormambet Melat
Descriere: Invenţia se referă la o instalaţie de sudare multiarc electric şi multisârmă, formată din sănii motoare şi sănii conduse, pe care sunt fixate capetele de sudare, care se deplasează cu viteză de sudare constantă, în lungul cordoanelor de sudare constantă, în lungul cordoanelor de sudură cap la cap şi de colţ rectilinii. Instalaţia conform invenţiei este formată dintr-o traversă (1) pe care sunt dispuse săniile (2, 10, 11, 12, 13 şi 14), unde sania (2) este sanie motoare, iar prin nişte legături de lungime variabilă (7, 8 şi 9), se asigură antrenarea unor sănii (10, 11, 12, 13 şi 14) care formează un lanţ de sănii inamovibile, creat în funcţie de procedeele de sudare, numărul arcelor, numărul sârmelor şi distanţa dintre arce, lucrând în baie comună sau în băi separate.

Nr. brevet: RO 127430 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.07.2015 / BOPI: 7/2015
Titlu brevet: Roată dințată cilindrică cu dinți curbi, modificați geometric, din materiale plastice
Inventatori: Andrei Laurenția, Epureanu Alexandru
Descriere: Invenția se referă la o roată dințată cilindrică cu dinți curbi, modificați geometric, folosită în angrenajele plastice cu capacitate portantă mărită. Roata conform invenției are o dantură generată de o suprafață conică care ruleaza pe un semifabricat, la nivelul unui cerc de bază al danturii, suprafață a cărui axă de rotație este înclinată cu un unghi față de suprafața flancului unei cremaliere generatoare, cu un unghi de presiune de 0°, a cărui rază a cercului de bază determină curbura flancului dintelui pe lățime, dispunerea dinților pe lățime având loc după arce de parabolă, evolventa profilului dintelui variază sensibil pe lățime, ca desfășurată a unor cercuri de bază de raze sensibil mai mari pe măsura îndepărtării de un plan meridian, unde profilul dintelui are forma evolventei standard, înălțimea dintelui fiind descrescătoare sensibil din planul meridian, unde are valoarea standard, către planele marginale.

Nr. brevet: RO 126293 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.01.2015 / BOPI: 1/2015
Titlu brevet: Procedeu de tratare a țesăturilor din fibre de carbon, poli(p-fenilen-tereftalamidă), carbon-poli(p-fenilen- tereftalamidă)
Inventatori: Cîrciumaru Adrian, Andrei Gabriel, Bîrsan Iulian Gabriel, Dima Dumitru
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu pentru tratarea ţesăturilor din fibre de carbon, Kevlar sau carbon-Kevlar, utilizate pentru fabricarea unor plăci compozite polimerice. Procedeul conform invenţiei constă din spălare prin pulverizare pe ţesătura întinsă a unei soluţii tensioactive de concentraţie 30%, degresare prin pulverizare cu o soluţie 20% de hidroxid de sodiu, clătire cu jet de apă, uscare naturală timp de 24 h la temperatura ambiantă, aplicare prin pulverizare a unei soluţii 30% de hipoclorit, urmată de uscare naturală timp de 1 h, aplicarea prin pulverizare a unei soluţii 20% de cauciuc polibutadienic aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, urmată de uscare naturală timp de 2 h, aplicare prin pulverizare a unei componente A - precursor de răşină epoxi, aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, urmată de uscare naturală timp de 2 h, aplicare prin pulverizare a unei componente B - precursor aminic, aditivată cu 6% aluminosilicat şi 6% carbon amorf, şi în final uscare naturală timp de 24 h la temperatura ambiantă.

Nr. brevet: RO 123626 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.01.2015 / BOPI: 1/2015
Titlu brevet: Sistem de poziționare a electrozilor și pieselor pe mașinile universale de prelucrare prin electroeroziune
Inventatori: Tăbăcaru Valentin, Banu Mihaela, Marinescu Vasile, Maier Cătălina
Descriere: Invenţia se referă la un sistem modular pentru centrarea şi fixarea electrozilor şi a pieselor pe o maşină universală, pentru prelucrarea prin eroziune electrică EDM. Sistemul conform invenţiei este format dintr-un dispozitiv portelectrod şi un dispozitiv portpiesă, dispozitivul portelectrod fiind conceput în sistem modular, şi cuprinde un modul de bază (1), care se fixează pe un cap de lucru al unei maşini universale şi cuprinde nişte module (2) portelectrod utilizate pentru centrarea şi fixarea unor electrozi de dimensiuni mici, cu formă geometrică simplă, şi nişte module (3) portelectrod utilizate pentru centrarea şi fixarea electrozilor de dimensiuni medii, cu formă geometrică complexă, dispozitivul portpiesă fiind conceput în sistem modular, dintr-un modul (16) de bază, care se fixează pe o masă de lucru a maşinii universale, şi o paletă (15) portpiesă, utilizată pentru centrarea şi fixarea pieselor metalice de dimesiuni medii.