UGAL

Nr. brevet: RO 126649 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.04.2014 / BOPI: 4/2014
Titlu brevet: Metodă și echipament pentru modelarea comportării tablelor subțiri în procesul de ambutisare cu nervuri de reținere
Inventatori: Maier Cătălina, Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Păunoiu Viorel, Marinescu Vasile, Marin Florin Bogdan
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de a construi un model redus, care să descrie comportarea tablelor subţiri pe parcursul procesului de ambutisare, şi la un echipament care poate fi folosit pentru implementarea metodei. Metoda conform invenţiei constă în construirea unui model redus, prin descompunerea procesului în procese elementare, elaborarea şi executarea unui program experimental, cu ajutorul căruia se obţine o bază de date, realizarea clusteringului variabilelor folosind relaţii cauzale, iar în final se realizează construcţia modelelor elementare şi a modelului general al procesului. Echipamentul conform invenţiei conţine elementul (1) de deformare a poansonului şi elementul (2) de deformare a matriţei, care sunt schimbabile, cadrele (3, 4 şi 5) ce reţin epruveta cu forţele F1, F2 şi, respectiv, F3, perechile de suporturi (6-7, 8-9 şi 10-11) ce echilibrează forţele de reţinere F1, F2 şi, respectiv, F3, o placă (12) de bază, care echilibrează forţa de deformare P, nişte traductoare piezoelectrice (13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19) şi perechile de şuruburi (20, 21 şi 22).