UGAL

Nr. brevet: RO 126481 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2013 / BOPI: 12/2013
Titlu brevet: Metodă pentru îmbunătățirea caracteristicilor mecanice ale materialelor metalice policristaline nanostructurate, prin deformare plastică severă
Inventatori: Banu Mihaela, Buruiană Alice Nicoleta, Stan Felicia, Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru  
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de îmbunătăţire a proprietăţilor mecanice finale ale materialelor policristaline, cum sunt modulul de elasticitate Young sau rezistenţa la tracţiune, care se nanostructurează prin derformare plastică severă, folosind forfecarea multidirecţională controlată. Metoda conform invenţiei constă în modificarea parametrilor procesului de deformare plastică severă, cum sunt traiectoria de deformare şi viteza de deformare a materialelor metalice cu mărimea grăunţilor mai mică de 50 nm, valorile optime ale acestor parametri calculându-se pe baza corelaţiei dintre evoluţia gradului de deformare aplicat materialului care se nanostructurează, pe de o parte, şi evoluţia profilului energetic al canalului de dislocaţii, calculat ca o energie liberă de tip potenţial Gibbs, pe de altă parte, canalul de dislocaţie asimilându-se cu un lanţ de proteină Chymotrypsin Inhibitor 2, care parcurge o succesiune de plieri - deplieri marcate în profilul energetic prin tranziţii de stare, preluând de la proteină profilul energetic ce reprezintă toată evoluţia de pliere - depliere, pe intervalul considerat, putându-se determina valorile parametrilor ce se aplică unui proces de deformare plastică severă, astfel încât evoluţia dislocaţiilor din acel material să fie similară cu evoluţia geometrică a proteinei de la starea nativă, pliată, cu energie maximă, la starea denaturată cu energie minimă, depliată, iar în final, la un cumul de traiectorii cunoscute ale canalelor de dislocaţii, se vor obţine structuri ordonate ale atomilor, aşa cum se structurează şi lanţurile de proteine în stare nativă, pliată.

Nr. brevet: RO 125367 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2013 / BOPI: 12/2013
Titlu brevet: Metodă și instalație de determinare a prelucrabilității prin deformare plastică a unor table de ambutisare      
Inventatori: Banu Mihaela, Tăbăcaru Valentin, Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru, Constantin Ionuț , Marin Florin Bogdan
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la un echipament pentru determinarea prelucrabilităţii prin deformare plastică la rece, a tablelor subţiri, prin monitorizarea influenţei parametrilor de material şi a parametrilor de proces, respectiv forţa de reţinere şi viteza de deformare, asupra revenirii elastice şi a cutării probelor. Echipamentul conform invenţiei este format dintr-un poanson de formă tronconică, cu conicitatea de 15°, fixat prin înfiletare într-un port-poanson, care asigură prinderea poansonului de partea mobilă a presei prin intermediul distanţierului şi al platanului, fixate cu o manetă, semifabricatul este poziţionat prin intermediul unor ştifturi între placa de reţinere, prevăzută cu două traductoare, şi placa activă, care are aceeaşi conicitate ca şi poansonul, cele două plăci sunt ghidate cu ajutorul prezoanelor, iar traductoarele indică operatorului forţa cu care trebuie strânse prezoanele care fixează placa de reţinere pe semifabricat. Metoda de investigare a prelucrabilităţii, conform invenţiei, se referă la măsurarea revenirii elastice tridimensionale, formată din unghiurile de arcuire elastică TETA1 şi TETA2, raza de curbură RO, numărul de cute pe lungimea laturii mari a semifabricatului şi înălţimea curburii la fundul piesei DELTA.

Nr. brevet: RO 125366 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2013 / BOPI: 12/2013
Titlu brevet: Metodă de conducere dimensională la fabricarea pieselor din tablă subțire prin deformare plastică
Inventatori: Marinescu Vasile, Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Constantin Ionuț, Marin Florin Bogdan 
Descriere: Invenţia se referă la o metodă de conducere dimensională a proceselor de obţinere a pieselor din tablă subţire prin deformare plastică, la care principala sursă de erori dimensionale este variaţia revenirii elastice, ca urmare a faptului că semifabricatele au variaţii dimensionale, precum şi variaţii ale condiţiilor de frecare sau ale caracteristicilor de material. Metoda de conducere dimensională, conform invenţiei, constă în împărţirea cursei poansonului în două zone şi măsurarea forţei de deformare într-un număr de puncte considerate de referinţă, compararea valorilor măsurate cu valorile nominale şi, pe baza diferenţei constatate, calculul şi comanda modificării necesare a forţei de reţinere, astfel încât nivelul revenirii elastice reale la semifabricatul curent să corespundă cu nivelul la care aceasta a fost compensată, iar în acest scop, după procesarea datelor corespunzătoare cazurilor în care formele, dimensiunile, caracteristicile de suprafaţă şi de material aparţin unui domeniu restrâns, având în centru valorile lor nominale, se construieşte un model matematic, cu ajutorul căruia se recalculează valorile forţei de deformare în punctele de referinţă şi valorile forţei de reţinere a semifabricatului, pe de o parte, şi pe de altă parte, valorile revenirii elastice în punctele caracteristice.

Nr. brevet: RO 126417 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.08.2013 / BOPI: 8/2013
Titlu brevet: Hârtie securizată și procedeu de obținere e acesteia     
Inventatori: Zapodeanu Ion, Buteica Dan, Nechita Petronela, Gavrilă Ionel, Stanciu Constantin, Cârâc Geta, Dinică Rodica, Dumitru Petrică, Aniculăiesei Gherghina
Descriere: Invenţia se referă la o hârtie securizată, pentru documente de valoare, şi la un procedeu pentru obţinerea acesteia. Hârtia conform invenţiei prezintă un grad ridicat de protecţie, dat de un sistem de elemente de marcare constând dintr-o fibră roşie-grena, vizibilă la lumina zilei, o fibră cu fluorescenţă verde în UV, o fibră cu fluorescenţă albastră în UV, un pigment galben fluorescent, vizibil în UV, şi 3 compuşi chimici cu reacţie de culoare la atacul hârtiei cu substanţe chimice. Procedeul conform invenţiei constă din formarea unui amestec constituit din 30...70% sulfat de celuloză din răşinoase, şi 70...30% sulfat de celuloză din foioase, la un grad de măcinare de 55° SR, la care se adaugă 9% carbonat de Ca 0, 003% pigment fluorescent, 0, 024 fibre roşu-grena, 0, 020 fibre cu florescenţă verde, 0, 14% compus chimic pentru reacţia de culoare la atacul cu solvenţi al hârtiei, 1, 5% agent de încleiere, 0, 5% agent de retenţie, după care pasta de hârtie este trecută peste valţul de filigranare, apoi se încleiază în presa de încleiere cu soluţie 6% de amidon în care s-au dozat 0, 5% compus pentru reacţia de culoare la atacul cu baze sau acizi al hârtiei şi 1, 5% compus pentru reacţia la atacul cu clor, şi, în final, banda de hârtie obţinută se usucă.