UGAL

Nr. brevet: RO 126739 B1 
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 28.12.2012 / BOPI: 12/2012
Titlu brevet: Procedeu de reducere a contaminării cu micotoxine a produselor de panificație
Inventatori: Banu Iuliana, Aprodu Iuliana, Vasilean Ina, Drăgoi Larisa
Descriere: Prezenta invenţie se referă la un procedeu de reducere a contaminării cu micotoxine a produselor de panificaţie, prin folosirea tehnologiei cu aluat acid. Procedeul conform invnţiei utilizează aluatul acid în proporţie de 20% faţă de făină, obţinut prin fermentarea, timp de 16 h, la temperatura de 30°C, cu ajutorul unor culturi starter mixte, de bacterii lactice şi drojdii, a unui amestec de făină de grâu - apă în raport de 2 : 1, contaminat artificial cu deoxinivalenol, cu obţinerea unor produse de panificaţie cu conţinut redus de micotoxină, sigure pentru consumatori.

Nr. brevet: RO 126627 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 28.12.2012 / BOPI: 12/2012
Titlu brevet: Procedeu biotehnologic de obținere a unui aluat acid uscat din făină integrală de secară
Inventatori: Banu Iuliana, Aprodu Iuliana, Vasilean Ina, Barbu Vasilica
Descriere: Invenţia se referă la un procedeu pentru obţinerea unui aluat acid uscat, utilizat pentru panificarea făinii de secară. Procedeul conform invenţiei constă din aceea că făina integrală de secară se amestecă într-un raport 1 : 2 cu apă, după care amestecul omogen este supus fermentaţiei, în prezenţa unor culturi starter mixte de bacterii lactice, amestec de tulpini izolate din microflora epifită a gâului şi secarei, şi tulpini comerciale, uzuale în panificaţie şi industria laptelui, şi drojdie de panificaţie, timp de 12 h, la o temperatură de 30... 35°C, din care rezultă un aluat acid prospăt, care este menţinut la temperatura de 25°C, timp de 2 h, după care acesta este suplimentat cu un amestec de maltoză, zaharoză, galactoză sau melasă, şi a fost uscat prin liofilizare până la o umiditate finală de 2...4%, în vederea depozitării.

Nr. brevet: RO 126591 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 29.06.2012 / BOPI: 6/2012
Titlu brevet: Cuplaj centrifugal cu încărcare progresivă
Inventatori: Abrudan Ovidiu Vasile
Descriere: Invenţia se referă la un cuplaj centrifugal, cu inel de lichid cu încărcare progresivă, care transmite un cuplu de la un motor electric la o maşină de lucru. Cuplajul conform invenţiei este constituit dintr-o transmisie planetară, la care mişcarea se introduce printr-o carcasă şi se transmite la o coroană cu dantură interioară, prin intermediul unor arbori satelit şi al unor tambure obturate în timpul funcţionării de nişte capace, imersate parţial într-un inel de lichid format prin centrifugare, în componenţa părţii de comandă intrând şi două pistoane ghidate în două blocuri, pistoane deplasate prin rotirea sub acţiunea unor forţe centrifuge a două pârghii, care deplasează un împingător central şi patru împingătoare satelit, pe fiecare împingător satelit fiind montat câte un capac de obturare şi câte un arc elicoidal de readucere în poziţia iniţială.