UGAL

Nr. brevet: RO 125009  B1 
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.11.2011 / BOPI: 11/2011
Titlu brevet: Mașină reconfigurabilă pentru ambutisare 
Inventatori: Păunoiu Viorel, Epureanu Alexandru, Maier Cătălina, Ciocan Ovidiu, Banu Mihaela, Marinescu Vasile
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la o maşină pentru ambutisarea unui semifabricat sub formă de tablă subţire, din care sunt realizate nişte piese spaţiale cu configuraţie complexă, de tipul celor destinate caroseriilor auto, corpurilor de aeronave sau de nave. Metoda conform invenţiei constă în asigurarea unei prestrângeri a unui semifabricat, cu ajutorul unei plăci superioare şi cu cel al unui subansamblu superior, după care sunt coborâte, formându-se două incinte, superioară şi inferioară, de lucru, în care este introdus agentul hidraulic sub presiune, care conduce la apariţia în semifabricat a unei stări de tensiuni şi deformaţii suplimentare, ce contribuie la deformarea semifabricatului, după care sunt acţionate nişte elemente active, care vor ocupa o primă poziţie de deformare şi, concomitent, sunt acţionaţi nişte cilindri de reţinere, cu reglarea presiunii de reţinere pe conturul semifabricatului, în prezenţa unei plăci de reţinere, producând în timp, după mai multe acţionări ale elementelor active şi cilindrului şi variere a presiunilor, o deformare gradată a semifabricatului. Maşina conform invenţiei are în componenţă două subansambluri reconfigurabile, superior şi inferior, subansamblul superior având nişte elemente active amplasate într-un corp şi dispuse într-o placă de fixare având în secţiune o formă de pătrat, pentru a se putea deplasa unul faţă de altul, pentru a permite accesul agentului hidraulic la un semifabricat, suprafeţele de capăt ale acestor elemente fiind de formă sferică, subansamblul superior fiind acţionat hidraulic de nişte cilindri şi fiind ghidat faţă de subansamblul inferior printr-un număr de coloane de ghidare, subansamblul inferior fiind susţinut de o placă de bază şi fiind format dintr-un anumit număr de alte elemente active, având în secţiune o formă pătrată, pentru a se putea deplasa unul faţă de altul, iar muchiile sunt teşite.

Nr. brevet: RO 123274 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.05.2011 / BOPI: 5/2011
Titlu brevet: Metodă și echipament pentru nanostructurarea materialelor prin deformare plastică severă
Inventatori: Epureanu Alexandru, Banu Mihaela, Tăbăcaru Valentin, Marinescu Vasile, Ciocan Ovidiu, Maier Cătălina, Păunoiu Viorel,  Dima Mircea 
Descriere: Invenţia se referă la o metodă şi la un echipament destinate nanostructurării volumice a semifabricatelor sub formă de bare sau sârme cu un diametru mic şi lungimi oricât de mari, prin deformare plastică severă. Metoda conform invenţiei constă în realizarea unei nanostructurări uniforme, cu grad mare de rafinare a grăunţilor cristalini ai unui material, deformarea plastică având loc în una sau mai multe secţiuni ale unui semifabricat, prin forfecare perpendiculară pe axa semifabricatului, după o direcţie, cu o mărime şi cu o viteză de deformare care se modifică permanent, de-a lungul unei traiectorii programate, asociată cu comprimarea axială severă a semifabricatului şi cu modificarea permanentă a secţiunii de forfecare, ca urmare a deplasării axiale repetate a semifabricatului cu un avans, până la nanostructurarea acestuia pe toată lungimea. Echipamentul conform invenţiei cuprinde un semifabricat ce se află în contact cu nişte semibucşe şi cu nişte bucşe solidare cu o sanie ce execută o deplasare perpendiculară pe axul semifabricatului şi, simultan, o altă sanie, solidară cu altă bucşă, ce execută o deplasare perpendiculară pe deplasarea şi pe axul semifabricatului, ambele deplasări fiind realizate pentru forfecarea materialului în una sau mai multe secţiuni ale acestuia, şi fiind programate astfel încât să rezulte traiectoria de deformare, deplasarea axială, repetată cu un avans, a semifabricatului fiind realizată cu ajutorul a doi cilindri hidraulici care sunt solidarizaţi cu semifabricatul prin două perechi de semibucşe şi care, sub acţiunea uleiului aflat în nişte camere, dezvoltă forţe de comprimare a semifabricatului.