UGAL

Nr. brevet: RO 123138 B1 
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.12.2010 / BOPI: 12/2010
Titlu brevet: Echipament pentru ambutisare hidraulică, reconfigurabil
Inventatori: Ciocan Ovidiu, Epureanu Alexandru, Păunoiu Viorel, Nicoară Dumitru, Banu Mihaela, Dima Mircea
Descriere: Invenţia se referă la un echipament pentru ambutisare hidraulică, reconfigurabil. Echipamentul pentru ambutisare, conform invenţiei, este constituit dintr-un corp prevăzut cu o degajare destinată poziţionării semifabricatului, în interiorul său fiind montată placa de ambutisare reconfigurabilă, realizată dintr-un anumit număr de pini asamblaţi într-o placă de ghidare, care permite deplasarea lor axială controlată, blocarea poziţiei pinilor, de formare a suprafeţei active a plăcii de ambutisare, realizându-se cu ajutorul unei răşini termoreactive, turnată într-un spaţiu limitat, la partea inferioară a corpului, de un capac. Partea superioară de ambutisare este formată dintr-o placă superioară a echipamentului, detaşabilă şi prevăzută cu un sistem de blocare, cu o incintă în care este introdus, printr-un orificiu, agentul hidraulic cu rol de poanson, etanşarea fiind realizată cu o garnitură circumferenţială. Reconfigurarea plăcii active constă în efectuarea unei deplasări axiale controlate, cu o mărime bine determinată a fiecărui pin în parte, şi în conservarea poziţiei obţinute în urma acestei deplasări, până la blocarea cu ajutorul răşinii termoreactive.
 
Nr. brevet: RO 123041 B1
Data publicării menţiunii acordării brevetului: 30.07.2010 / BOPI: 7/2010
Titlu brevet: Stand pentru testarea cupelor cotiloide
Inventatori: Fetecău Cătălin, Postolache Ion, Stan Felicia 
Descriere: Invenţia se referă la un stand pentru testarea cupelor cotiloide care intră în alcătuirea protezelor de şold, din punct de vedere al uzurii şi al deformaţiilor acestora, în condiţiile unor solicitări ce reproduc condiţiile reale din timpul mersului uman, cuprinzând nişte subansambluri de acţionare a unor elemente reprezentând partea metalică a unei proteze de şold, pentru simularea mişcărilor de flexie-extensie şi, respectiv, de aducţie-abducţie de la nivelul articulaţiilor coxo-femurale, care primesc o încărcare variabilă de la un sistem hidraulic, cupele cotiloide ale protezei, supuse testelor, fiind fixate în câte o prismă-suport şi fiind în contact cu câte o tijă cu cap sferic, prismele-suport ale cupelor cotiloide fiind glisante pe verticală, într-un ghidaj solidar cu batiul maşinii, iar tijele cu cap sferic fiind fixate în prelungirea capetelor superioare ale unor tije cilindrice, ale căror capete inferioare sunt prevăzute cu nişte role deplasabile pe nişte căi de rulare, tijele cilindrice fiind în legătură cu nişte subansambluri de antrenare într-o mişcare de flexie-extensie, respectiv, cu un subansamblu de antrenare într-o mişcare de aducţie-abducţie, de la nişte moto-reductoare, prin intermediul unor mecanisme cu biele.