UGAL

Foto copertă
Autor: Silvius STANCIU
ISBN: 978-3-659-57215-9
Nr. de pagini: 192
Anul apariţiei: 2015
Preț: 31,00 £
Stand de vanzare: Lângă Sala de Lectură nr. 1 
Program: Luni - Joi 8.30 - 16.00, Vineri 8.30 - 13.00 
 
Securitatea alimentară, siguranța alimentară și continuitatea afacerilor pe lanțul alimentar reprezintă probleme importante pentru agenții economici, consumatori și pentru factorii politici implicați în deciziile administrative. Creșterea continuă a nevoilor alimentare din partea unei populații a globului din ce în ce mai numeroasă a condus la o reconsiderare globală a importanței producției și distribuției alimentelor și la necesitatea unor sisteme globale de asigurare a continuității afacerilor. Asigurarea continuității furnizării de produse alimentare este susținută de considerente economice din partea producătorilor sau comercianților de mărfuri alimentare, de cererea pieței sau de implicațiile politice privind asigurarea securității alimentare a populației. Sectorul agroalimentar modern se confruntă cu multiple provocări, determinate de globalizarea comerțului și de evoluția rapidă a tehnicilor comerciale, schimbările climatice globale, limitarea resurselor, sau de nevoia unor informații cât mai complete despre produsele alimentare. Creșterea cererii mondiale de alimente, apariția de noi produse alimentare, modificările în preferințelor consumatorilor, nevoile de siguranță alimentară în creștere, evoluția continuă a prețurilor și extinderea rețelelor multinaționale de desfacere a mărfurilor alimentare cu amănuntul sunt factori care remodelează piața alimentară mondială. Efectele acestor factori sunt perceptibile la nivel economic printr-o volatilitate crescută a piețelor alimentare și creșterea complexității lanțului agroalimentar. Cartea cuprinde 192 de pagini, grupate în 3 capitole, intitulate “Securitate și siguranță alimentară”, „Prevenirea incidentelor critice de siguranță alimentară” și “Reziliența lanțului agroalimentar la incidențele critice”, fiecare capitul cuprinzând aspecte teoretice și aplicații practice referitoare la România. Pentru realizarea lucrării au fost utilizate 284 de titluri bibliografice, materializate în 422 de citări în text. Lucrarea este destinată mediului academic și agenților economici care derulează afaceri în domeniul agroalimentar.
 
Editura: Lambert Publishing House, OmniScriptum GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany
Categoria: Economics
Limba - Engleza
Surse bibliografice utilizate 284
ISBN 13: 978-3-659-57215-9
ISBN-10: 3659572152
EAN: 9783659572159
Publicată în data de: 2015-08-14
Disponibil pe: 
Amazon, Preț 31,00 £
eBook.de, Preț 41,90 Euro
bol.com - Preț 41,99 Euro