UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului  "Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu, POCU/90/6.13/6.14/107814, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului: "Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD” cod SMIS 2014+ 123322, contract de finantare, nr. 253/2019.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului: BSB165 “Creating a system of innovative transboundary monitoring of the transformations of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and climate change (HydroEcoNex)”.

Rezultate finale (.pdf)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului: BSB 27 -“Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention (MONITOX).


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță modificarea programării interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD” cod SMIS 2014+ 123322, conform contractului de finantare, nr. 253/2019.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „ Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD” cod SMIS 2014+ 123322, conform contractului de finantare, nr. 253/2019.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: "Creating a system of innovative transboundary monitoring of the transformations of the Black Sea river ecosystems under the impact of hydropower development and climate change (HydroEcoNex)”, Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, COD BSB165.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: “Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention (MONITOX)”, Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, COD BSB27.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procesul de recrutare și selecție personal în vederea participării la activitățile de implementare din cadrul proiectului: „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+ / 123322, contract de finanțare nr. 253/2019.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului "Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere"-CRESC-INTEL, POC 12/2016.