UGAL

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi anunță rezultatele  finale ale selecției partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Proiectelor colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului „Creșterea ratei de retenție a studentilor din primul an universitar, studii de licență de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Galaţi” – NC 12, Acord de Grant nr. 60/SGU/NC/I din data 24.11.2017.


Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi anunță rezultatul selecției partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Proiectelor colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.


Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG –Galați) anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Proiectelor colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de recrutare și selecție personal desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele interviurilor desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță  Rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul: "Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu, POCU/90/6.13/6.14/107814.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de recrutare și selecție personal în cadrul proiectului cu titlul: „Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate”, POCU/464/3/12/128219.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.